Yazılım İpuçları

 • latin1 kodlaması dışında kalan Türkçe harflerin büyük harfe dönüştürülmesi için strtoupper() işlevi, ne yazık ki işlevsel olmaktan uzak. Bunun yerine mb_convert_case() işlevini ve UTF-8 kodlamasını kullanabiliriz:

  mb_convert_case(str_replace('i', 'İ', $str), MB_CASE_UPPER, 'UTF-8');

  Yalnız burada önemli nokta işleve "i" harfini "I"ya mi, yoksa "İ"ye mi dönüştüreceği konusunda yardımcı olmak. str_replace() işlevi ile bunu yapıyoruz.

 • Apache sunucumuzdaki bir dosyanın PHP yorumlayıcısına gönderilmesi gerektiğini dosya uzantısından anlar.  Sitemizde .htm ya da .htm olarak kaydedilen kodlar statil dosyalar olarak kabul edilir. Ama biz bu dosyaların içine de PHP kodu koymak isteyebiliriz. Burada .htaccess adlı bir dosyayı sunucu ana dizinine koymak Apache'ye o dosyaların  PHP olarak yorumlanmasını gerektiğini anlatır.

  Asağıdaki komutu .htaccess dosyamıza koymamız işimizi görür:

  AddType application/x-httpd-php .html .htm

 • sudo su

  cd /root

  wget http://downloads.sourceforge.net/project/eaccelerator/eaccelerator/eAccelerator%200.9.6.1/eaccelerator-0.9.6.1.zip

  unzip eaccelerator-0.9.6.1.zip

  cd eaccelerator-0.9.6.1

  apt-get install php5-dev

 • sudo nano /etc/apt/sources.list

  dosya sonuna şunu yazalım:
  deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
  deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib


  wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
  sudo apt-key add jcameron-key.asc
  apt-get update


  sudo apt-get install webmin

  sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root WEBMIN_SIFRESI

  sudo /etc/init.d/webmin restart

 • ALTER DATABASE tablo_adi CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;